Τύπος A1

Τύπος προσθήκης για απευθείας τοποθέτηση σε αυτοκίνητα με βίδες. Η προσθήκη τοποθετείται στο κέντρο της ρόδας με βίδες που περιλαμβάνονται στο σετ. Ο τρόχος τοποθετείται στον αποστάτη με τις βίδες του αυτοκινήτου.

Τύπος A2

Βιδωτή έκδοση για αυτοκίνητα με μπουζόνια. Για αυτοκίνητα με περαστά μπουζόνια στο άκρο ο ST έχει σε παραγωγή προσθήκες με περαστά μπουζόνια με καρέ. Οι προσθήκες προσαρμόζονται στο άκρο με τα συμπεριλαμβανόμενα εξάγωνα παξιμάδια. Οι ζάντες μετά προσαρμόζονται στις προσθήκες με τα εργοστασιακά παξιμάδια.

Τύπος D1

Σύστημα προσθηκών που προσαρμόζεται απευθείας στο άκρο του αυτοκινήτου  και κεντράρει στο μουαγέ.

Τύπος D2

Σύστημα προσθηκών που προσαρμόζεται απευθείας στο άκρο του αυτοκινήτου  και κεντράρει στο μουαγέ. Οι προσθήκες αυτές έχουν κεντρική τρύπα που κεντράρει στο άκρο και αλουμινένιο χειλάκι για να κεντράρουν οι ζάντες πάνω στην προσθήκη.

Τύπος D3

Σύστημα προσθηκών που προσαρμόζεται απευθείας στο άκρο του αυτοκινήτου  με διπλό σύστημα κεντραρίσματος. Οι προσθήκες αυτές έχουν κεντρική τρύπα που κεντράρει στο άκρο και αλουμινένιο χειλάκι για να κεντράρουν οι ζάντες πάνω στην προσθήκη. Συμπεριλαμβάνονται μακρύτερα μπουλόνια στο κιτ.

Τύπος DZ

Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται σε αυτοκίνητα με πρόβλημα στο κεντράρισμα των τροχών. Μαζί με τις προσθήκες παραδίδονται και προεκτάσεις των κέντρων των μουαγέ προκειμένου οι τροχοί να κεντράρουν απόλυτα. Αντί για κεντράρισμα πάνω στις προσθήκες, οι τροχοί κεντράρουν στο μακρύτερο κέντρο του άκρου, επιτρέποντας την χρήση φαρδύτερων προσθηκών.